Altrad Limex

Pravila privatnosti

Izjava o privatnosti

Altrad Limex d.o.o. obvezuje se na zaštitu osobnih podataka temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).  Smatramo da je privatnost važna i stoga posebnu pažnju posvećujemo zaštiti i sigurnosti osobnih podataka naših radnika, korisnika naših proizvoda i usluga, kao i svih osoba koje s nama dođu u kontakt. Ovim dokumentom, želimo Vas informirati o našoj politci i praksama koje provodimo, kao i pravima koja imate nad upravljanjem Vašim podacima.

Tko je Voditelj obrade za Vaše osobne podatke?

ALTRAD LIMEX d. o. o., Vukovarska 77a, 31540 Donji Miholjac.

Zašto prikupljamo Vaše osobne podatke?

Prikupljamo i obrađujemo samo one osobne podatke nužne radi poštovanja zakonskih i pravnih obveza voditelja obrade, nužne za zaštitu Vaših ključnih interesa, nužne za izvršavanje ugovora u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora. Uz navedeno, prikupljamo ih za potrebe ostvarenja legitimnih poslovnih interesa i ispunjavanja temeljnih poslovnih funkcija, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete. Ne prikupljamo osobne podatke s ciljem kreiranja Vašeg profila i ne donosimo automatske odluke na temelju profila.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Osobne podatke čuvamo sve dok za to imamo zakonske obveze, odnosno do isteka obveza koje proizlaze iz našeg međusobnog poslovnog odnosa.

Koje su pravne osnove za obradu vaših osobnih podataka?

Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka potrebnih za ostvarenja legitimnih poslovnih interesa, uglavnom se temelji na ugovornom odnosu s nama i proizlazi iz naših zakonskih i pravnih obveza kao voditelja obrade. U ostalim slučajevima prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka uvjetovani su Vašom prethodnom privolom.

Tko će biti primatelj vaših osobnih podataka?

Vaše osobne podatke ne proslijeđujemo trećim organizacijama ili zemljama, osim kada smo to prethodno regulirali međusobnim ugovorom, odnosno kada to proizlazi iz našeg međusobnog poslovnog odnosa. U posebnim slučajevima kada je to određeno zakonom radi zaštite javnog interesa ili radi uspostave, ostvarenja ili zaštite potraživanja propisanih zakonom, Vaše osobne podatke dužni smo dostaviti tijelima javne vlasti, agencijama i sudovima. U tom slučaju, prije davanja osobnih podataka na korištenje drugim primateljima dužni smo Vas o tome prethodno informirati.

Koja su Vaša prava?

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) priznaju se sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:

  1. Pravo pristupa. Imate pravo na potvrdu da li se vaši osobni podaci obrađuju, te ako je to slučaj, imate pravo na kopiju tih podataka i cjelovitu informaciju o obradi, sukladno odredbama članka 15. GDPR.
  2. Pravo na ispravak. Imate pravo izmijeniti pogreške, mijenjati podatke koji mogu biti netočni ili nepotpuni i osigurati da su informacije koje se obrađuju točne, sukladno članku 16. GDPR.
  3. Pravo brisanje. Imate pravo na brisanje svojih podataka bez nepotrebnog kašnjenja u slučaju da je obrada ilegalna ili da je svrha za njegovu obradu ili prikupljanje nestala, sukladno odredbama članka 17. GDPR.
  4. Pravo na ograničenje obrade. Imate pravo tražiti obustavu obrade u slučaju da je takva obrada ilegalna ili neadekvatna, sukladno odredbama članka 18. GDPR.
  5. Pravo na izvješćivanja. Imate pravo biti izvješteni o svakom ispravku ili brisanju osobnih podataka ili ograničenju obrade, sukladno članku 19. GDPR.
  6. Pravo na prenosivost podataka. Imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke, te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ometanja, sukladno odredbama članka 20. GDPR.
  7. Pravo na prigovor. Imate pravo prigovoriti obradi vaših podataka u slučaju da je svrha obrade izravni marketing ili da obrada mora biti zaustavljena iz razloga koji se odnose na vašu osobnu situaciju, sukladno odredbama članka 21. GDPR.
  8. Pravo da ne budete podložni automatiziranim individualnim odlukama. Imate pravo ne biti podvrgnuti odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke u vezi s Vama ili na sličan način utječe na Vas, osim ako to nije nužno za izvršenje ugovora, dopušteno Zakonom ili je na temelju Vašeg izričitog pristanka, sukladno odredbama članka 22. GDPR.

Ako Altrad Limex d.o.o. koristi vanjske pružatelje usluga, izričito od njih zahtijeva da se pridržavaju pravnog okvira za zaštitu osobnih podataka u jednakoj mjeri. Altrad Limex d.o.o. osigurava sigurnost svih osobnih podataka poduzimajući organizacijske i tehničke mjere zaštite, dosljednom provedbom pravilnika i procedura, te korištenjem najsuvremenijih tehnologija i opreme.

Altrad Limex d.o.o. je imenavao službenika za zaštitu osobnih podataka, kojega možete kontaktirati na telefon: +385 31 496 870, telefaks: +385 31 496 871, ili putem e-maila: gdpr@limex.biz. U slučaju povrede ili sumnje povredu Vaših prava, u svakom trenutku možete podnijeti prigovor ili tužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10 000 Zagreb.

Zatvori izbornik
Skip to content